SemiQuasi

Stochastic Confluence

SemiQuasi Uppdaterad   
Shows 5 stochastic plots with moving average cross marks for different time-frames. Each plot is based on the current interval times the configurable multiplier.

E.g.: If you are viewing 1h chart, the settings 1, 2, 3, 4, 6 will get you stochs for the 1h, 2h, 3h, 4h and 6h.
Versionsinformation:
  • Fixed the stoch parameter names
  • Changed the slope indication to be based of the Stoch K, instead of Stoch D.
  • Added flash of background when Stoch D slopes align beyond the threshold.
Versionsinformation:
Fixed slope calculation.
Versionsinformation:
Fixed the resolution multiplier issue for values exceeding 24h.

It is not possible anymore to show stochs for fractions of days if they exceed 1D (and probably for the better).

Here's the limitations that TV have recently introduced:

The resolution argument allowable values are:
1S, 5S, 15S, 30S - for seconds intervals (chart resolution should be less than or equal to the requested resolution) (this is not supported in this indicator)
from 1 to 1440 for minutes
from 1D to 365D for days
from 1W to 52W for weeks
from 1M to 12M for months

Keep in mind that you may end up having 2 stochastics ending up on the same day.
Versionsinformation:
Minor bug fix.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?