spacemanbtc

Key Levels CustomTF + Backtest: SpacemanBTC

Key Levels Backtest, same logic as the key levels script, provide levels based:
High, Low, Mid and Close.

This was requested, took a long time to post as I fell sick and was given a lot of Dev Work.

Hope this helps those who use it, very useful to see liquidity grabs in my opinion.
Input time in minutes!

Result of a user request.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?