Sofien-Kaabar

RSI Accelerator

The Relative Strength Index (RSI) is like a fitness tracker for the underlying time series. It measures how overbought or oversold an asset is, which is kinda like saying how tired or energized it is.

When the RSI goes too high, it suggests the asset might be tired and due for a rest, so it could be a sign it's gonna drop. On the flip side, when the RSI goes too low, it's like the asset is pumped up and ready to go, so it might be a sign it's gonna bounce back up. Basically, it helps traders figure out if a stock is worn out or revved up, which can be handy for making decisions about buying or selling.

The RSI Accelerator takes the difference between a short-term RSI(5) and a longer-term RSI(14) to detect short-term movements. When the short-term RSI rises more than the long-term RSI, it typically refers to a short-term upside acceleration.

The conditions of the signals through the RSI Accelerator are as follows:
* A bullish signal is generated whenever the Accelerator surpasses -20 after having been below it.
* A bearish signal is generated whenever the Accelerator breaks 20 after having been above it.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?