LuxAlgo

Machine Learning: Gaussian Process Regression [LuxAlgo]

LuxAlgo Wizard Uppdaterad   
We provide an implementation of the Gaussian Process Regression (GPR), a popular machine-learning method capable of estimating underlying trends in prices as well as forecasting them.

While this implementation is adapted to real-time usage, do remember that forecasting trends in the market is challenging, do not use this tool as a standalone for your trading decisions.

🔶 USAGE


The main goal of our implementation of GPR is to forecast trends. The method is applied to a subset of the most recent prices, with the Training Window determining the size of this subset.


Two user settings controlling the trend estimate are available, Smooth and Sigma. Smooth determines the smoothness of our estimate, with higher values returning smoother results suitable for longer-term trend estimates.


Sigma controls the amplitude of the forecast, with values closer to 0 returning results with a higher amplitude. Do note that due to the calculation of the method, lower values of sigma can return errors with higher values of the training window.

🔹Updating Mechanisms

The script includes three methods to update a forecast. By default a forecast will not update for new bars (Lock Forecast).

The forecast can be re-estimated once the price reaches the end of the forecasting window when using the "Update Once Reached" method.

Finally "Continuously Update" will update the whole forecast on any new bar.

🔹Estimating Trends


Gaussian Process Regression can be used to estimate past underlying local trends in the price, allowing for a noise-free interpretation of trends.

This can be useful for performing descriptive analysis, such as highlighting patterns more easily.

🔶 SETTINGS

  • Training Window: Number of most recent price observations used to fit the model
  • Forecasting Length: Forecasting horizon, determines how many bars in the future are forecasted.
  • Smooth: Controls the degree of smoothness of the model fit.
  • Sigma: Noise variance. Controls the amplitude of the forecast, lower values will make it more sensitive to outliers.
  • Update: Determines when the forecast is updated, by default the forecast is not updated for new bars.
Versionsinformation:
- Allows for greater training window
- Reduced matrix instability

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?