Trade_Vertex

Trade Vertex - Bank Nifty Volume Indicator

NSE:BANKNIFTY

We all know that the value of an Bank Nifty is derived from top banking sector underlying stocks.
The value of Bank Nifty is calculated from free float market capitalization.
Using the same formula, I made an indicator on the bases of weighted volume of each stock.
This indicator will help you to plot Volume on Bank Nifty .


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?