LD3K

High and Lows

Simple script used to show the previous day/week/month high and low as an overlay on the chart
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by Lachlan Smith 31/03/15 
//Daily/Weekly/Monthly High and Lows 
study(title="High and Lows", shorttitle="H&Ls", overlay=true) 
disDaily = input(true, title="Show Daily High & Lows?")
disWeekly = input(false, title="Show Weekly High & Lows?")
disMonthly = input(false, title="Show Monthly High & Lows?")

//Data setup
dHigh = security(tickerid, 'D', high[1]) 
dLow = security(tickerid, 'D', low[1]) 
wHigh = security(tickerid, 'W', high[1]) 
wLow = security(tickerid, 'W', low[1]) 
mHigh = security(tickerid, 'M', high[1])
mLow = security(tickerid, 'M', low[1]) 


plot(disDaily and dHigh ? dHigh : na, title="Daily High",style=cross, color=black,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disDaily and dLow ? dLow : na, title="Daily Low",style=cross, color=black,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disWeekly and wHigh ? dHigh : na, title="Weekly High",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disWeekly and wLow ? dLow : na, title="Weekly Low",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true)  
plot(disMonthly and mHigh ? dHigh : na, title="Monthly High",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disMonthly and mLow ? dLow : na, title="Monthly Low",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true)