LD3K

High and Lows

Simple script used to show the previous day/week/month high and low as an overlay on the chart
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by Lachlan Smith 31/03/15 
//Daily/Weekly/Monthly High and Lows 
study(title="High and Lows", shorttitle="H&Ls", overlay=true) 
disDaily = input(true, title="Show Daily High & Lows?")
disWeekly = input(false, title="Show Weekly High & Lows?")
disMonthly = input(false, title="Show Monthly High & Lows?")

//Data setup
dHigh = security(tickerid, 'D', high[1]) 
dLow = security(tickerid, 'D', low[1]) 
wHigh = security(tickerid, 'W', high[1]) 
wLow = security(tickerid, 'W', low[1]) 
mHigh = security(tickerid, 'M', high[1])
mLow = security(tickerid, 'M', low[1]) 


plot(disDaily and dHigh ? dHigh : na, title="Daily High",style=cross, color=black,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disDaily and dLow ? dLow : na, title="Daily Low",style=cross, color=black,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disWeekly and wHigh ? dHigh : na, title="Weekly High",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disWeekly and wLow ? dLow : na, title="Weekly Low",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true)  
plot(disMonthly and mHigh ? dHigh : na, title="Monthly High",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true) 
plot(disMonthly and mLow ? dLow : na, title="Monthly Low",style=cross, color=silver,linewidth=1, trackprice = true)  

Kommentarer

This script doesn't work for monthly and daily. There is a cut and paste error in lines 19 through 22. dHigh and dLow need to be changed to wHigh, wLow, mHigh and mLow respectively.
Svara
IanBuchanan IanBuchanan
@IanBuchanan, i meant to say monthly and weekly.
Svara
Hi there,

I would like to suggest that, all the time frames are giving the same highs and lows. If I select daily, weekly and monthly still the crosses appear at the same point. I think there will be some calculation error. Please look into it.

Thanks
Harsh
Svara