JacobAmos

Moving Average Ribbon

This is an extension of the Madrid Moving Average Ribbon public script to allow for different kinds of moving averages (the original allows only exponential and simple). Possible entries in the MA Type argument field are:


If the argument given by the user does not match anything from the above list, it will default to ema .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Thanks!
Svara