gary_trades

Bollinger Band with Moving Average & Pin Bars

This indicator was specifically built to be used for trading the Scalpius Trading System promoted by @scottphillipstrading. Additionally I've added Daily and Weekly Highs, Lows and Central Pivot lines
The central indicators used in the Scalpius trading system which are included here are: The Bollinger Band, chart plotting of Pin Bars (Hammers & Shooting Stars) and an Exponential Moving Average.
In the settings the user has the option select EMA, SMA or WMA along with desired length, the default settings are 8EMA as per the Scalpius system rules. Also the Bollinger Band settings can be amended by the user and the Pin Bar chart plots and daily + weekly high and low plots can be removed by the user.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?