Gabbo1064

SUPER Alligator[Gabbo]

Gabbo1064 Uppdaterad   
this indicator serves to differentiate the classic type Line and source of Alligator


There are the classic inputs for the 3 lines (Jaw, Teeth and Lips) in addition to the choice of the normal source and the type of line, the choices are:
 • SMA = Simple moving average
 • EMA = Exponential moving average
 • WMA = Weighted moving average
 • RMA = Rolling moving average
 • HMA = Hull moving average
 • JMA = Jurik moving average
 • DEMA = Double exponential moving average
 • TEMA = Triple exponential moving average
 • LSMA = Least squares moving average
 • VWMA = Volume-weighted moving average
 • SMMA = Moving average Smoothed
 • KAMA = Kaufman Moving Average Adaptive
 • ALMA = Arnaud Legoux moving average
 • FRAMA = Fractal Adaptive moving average
 • VIDYA = Variable Index Dynamic Average

There are also Inputs that are valid only for some styles such as:
 • JMA = "Phase" and "Power"
 • ALMA = "Offset" and "Sigma"
 • FRAMA = "Lower shift ( FC )" and "Upper shift ( SC )"
 • VIDYA = "Fixed CMO Lenght (9)?" and "Calculation Method: CMO/StDev?"

Selecting the input: "Use Different Source ???" you can use a source with multiple elements of your choice:
 • 2 = (Source 1 + Source 2) / 2
 • 3 = (Source 1 + Source 2 + Source 3) / 3
 • 4 = (Source 1 + Source 2 + Source 3 + Source 4) / 4
 • 5 = (Source 1 + Source 2 + Source 3 + Source 4 + Source 5) / 5

These are the editable Inputs for Plots:
"Jaw/ Teeth/ Lips ???" = to arm / disarm the Lines
"Fill Line???" = to insert / de-sensitize the fill of the Long and Short Lines - Long = Lips> Teeth> Jaw - Short = Jaw> Teeth> Jaw - Neutral = rest
"Fill Background???" = to insert / desensit the background of the Long and Short Lines - Long = Lips> Teeth> Jaw - Short = Jaw> Teeth> Jaw - Neutral = rest
Versionsinformation:
correction

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?