Skyte

Relative Strength (IBD Style)

Skyte Premium Uppdaterad   
This script is meant to give you a Relative Strength indication of the stock. The goal is to use a similar calculation as used by IBD.
It calculates the performance of the current stock for the last year (most recent quarter is weighted double) and compares it to the performance of a reference index or ticker (default is "SPY").

IBD would give you a value between 0 and 100 because this value is the percentile within all stocks. This is not possible with Pine Script at the moment.
So here you get a Relative Strength value that is >0 if the stock is stronger than the index and <0 if it is weaker than the index.

You can still compare the Relative Strength values between stocks (bigger is better) but you won't know which percentile it is right off the bat.
Release Notes: Fix typo and update chart.
Release Notes: Update chart.
Release Notes: Update chart.
Release Notes: Improve performance value display.
Release Notes: Streamline performance calculation.
Release Notes: Update chart.
Release Notes: Fixed a bug where the display would jump around during open market when you opened the reference ticker.
Release Notes: Update chart.
Release Notes: Fix chart flickering when viewing the reference.
Release Notes: Fix broken graph.
Release Notes: Fix broken graph. (Followup)
Release Notes: Go back to quarterly calculation instead of monthly.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?