MIYsaham

EMA Cross and MACD Signal Combined

MIYsaham Pro Uppdaterad   
The rule is simple.

When MACD crosses up, it is supposed to give a buy signal. However, before entering into a Long position, there is a need for a confirmation. This confirmation can be from a down trendline breakout or from another indicator.

In this case, I've chosen the Exponential Moving Average Cross to be as the confirmation.

The Buy Signal will appear when there it fulfills the following conditions:-
i. The MACD line is above the Signal Line
ii. The fast EMA crosses the Slow EMA

The Sell signal will appears when the opposite of the above condition is met.

This indicator is meant for the Swing Trader whom would like to hold a position for a long time.
Versionsinformation:
Adding in the title
Versionsinformation:
Added Momentum EMA Level to determine possible rebound level with high momentum.
Versionsinformation:
Added in a simple alert function to trigger when to Buy / Sell
Versionsinformation:
Added in the alert function.
Versionsinformation:
Changed title

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?