raveshave

Fib Percentage Previous Day Close

raveshave Uppdaterad   
Intraday regulated markets move within their circuit range above or below which the market activity is halted.
These levels are protected by the MM to accumulate or distribute. These levels are mostly same for all markets i.e. 2%, 4% , 5%, 10% and 20% of previous day close, crossing which the market activity halts.
So, from here the expectation of turning or breaking increases.
This indicator automatically plots the levels and helps understanding the price behavior at these points. This in turn helps taking better RR trades.
Release Notes: Updated line 28 from plus sign to minus sign
Release Notes: Script was behaving erratically in some instruments. Updated with correction
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?