KivancOzbilgic

CVROC - Close Volume Rate Of Change

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
Indicator designed for cryptotraders to understand whether if the price change is supported by the volume or not

deafult value os SMA of volume is 21 periods

which can be optimized by the user
Versionsinformation:
period optimizations

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?