AstroHub

[RickAtw] ZONE Trend 3

█ OVERVIEW

This indicator tracks current trends. Trends are determined by the zones created for them, the brighter the zone, the higher the probability of a market reversal.█ FEATURES
The indicator adapts to any market.
You can set your own values ​​for your system
Any timeframe can be used
You can increase the number of zones

█ HOW TO USE
If the market starts to enter the red zone, open buy and hold until the second or third zone.
If the market moves towards the blue zone, we sells and hold until the next zone.

█ The author of the work
Rick Atwood

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?