HPotter

Elder Ray (Bull Power)

Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
of sellers to drive prices below the average consensus of value.
Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/07/2014
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Elder Ray (Bull Power)")
Length = input(13, minval=1)
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)