Elder's Force Index (EFI)

Elder's Force Index (EFI)

Elders Force Index (EFI) mäter kraften bakom en prisrörelse med pris och volym. Indikatorn kan också användas för att identifiera potentiella vändpunkter och priskorrigeringar. EFI är en oscillator som fluktuerar mellan positiva och negativa värden, ovanför och under en nolllinje. Alexander Elder, indikatorns skapare, trodde att det finns tre komponenter till ett värdepappers prisrörelse. De tre komponenterna är riktning, utsträckning och volym. Alla tre av dessa komponenter kombineras av EFI för att generera oscillatorn.
 
Läs mer om Elder's Force Index (EFI).