unsignedlemon

Viral Force Index

Based on the Elder Force Index (EFI) indicator, the Viral Force Index (VFI) attempts to normalize the original indicator by plotting EFI on the interval ]-100, 100[.
VFI comes with a bar coloring feature, allowing users to get an idea of the current value of the indicator without having to look away from the chart.
Additionally, the linear regression line provides a simple way to filter out the noise with little to no additional 'lag'.

License tl;dr: Don't sell it, or distribute it without permission, and you'll be fine.
If you find a bug, or you have feedback, feel free to leave a comment.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?