SheldonPatnett

Elder's Force Index Function (with source)

TradingView has built in functions for RSI, Momentum, and many other oscillators. Why the source isn't available for Elder's Force Index is beyond me. To me it's one of the Holy Grail indicators. This is EFI indicator with a simple function inside the source code. You're can easily copy this function into any study(indicator) or strategy that uses built-in oscillators, as a replacement.

Example using EFI instead of RSI in built-in Divergence Indicator:
gyazo.com/afe9f7e779...1564300912cd0ed54e01
//Discord: Sheldon#7775
//Server: discord.gg/t2JTnAa
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?