OrcChieftain

Unleash Elder Force on Your Chart

I had searched for a proper indicator to recognize important impulses, so I just need to take a look at the indicator to quickly find them on the chart. Alexander Elder's Force is the answer, although I made a few changes to the design.

First, I found more accuracy using Hull Moving Average . It steers faster making sudden spikes even more visible. Second, it is faster to catch up and therefore ready for another impulse to measure.

The second change is to the visual presentation of the Elder Force. Columns look prettier and there needs to be a manually set value that gives regular sideways moves a border beside which it is likely to be either an institutional interference or a trend.

Furthermore, you can plot (minus) Elder Force in the indicator window too. This should be used to compare upside and downside thrusts with each other.

I don't use nor intend to use Elder Force as a buy/sell indicator. The point is to highlight certain price-action moments that I will then review and consider an entry after. I believe most indicators should be used like that.

:)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?