SudeepBisht

SB_Elder Impulse System

The strategy is based on LazyBear's Elder Impulse System

Strategy(in layman terms):

Long: When the green bar in the Elder Impulse System's indicator shows up
Short: When the red bar in the Elder Impulse System's indicator shows up
Close trade/Profit booking: When the blue bar in the Elder Impulse System's indicator shows up


Original Idea:

Message in the script if you think of any modifications/ enhancements.

Donations/Tips... :) -

BTC: 1BjswGcRR6c23pka7qh5t5k56j46cuyyy2
ETH: 0x64fed71c9d6c931639c7ba4671aeb6b05e6b3781
LTC: LKT2ykQ8QSzzfTDB6Tnsf12xwYPjgq95h4
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?