Biticon

Elder's force index impulse

Biticon Uppdaterad   
Force Index is an oscillator. It combines volume with prices
to discover the force of bulls or bears behind every rally or decline.
It brings together three essential pieces of information the direction of price
change, its extent, and the volume during that change. It provides a practical way of
using volume for making trading decisions.
Force Index can be used in its raw form, but its signals stand out much more
clearly if we smooth it with a moving average. Using a short EMA of Force Index
helps pinpoint entry and exit points.
Using a longer EMA helps confirm trends.
Efi long > 0 (bullish trend) and efi short < 0 = buy signal (green bar)
Efi long < 0 (bear trend) and efi short>0 = sell signal (red bar)
Versionsinformation:
updated with alert option when bar changes color
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?