maqpie

Institutional Bias

maqpie Uppdaterad   
Shows what we at TRI call the institutional bias, i.e. a bull bias when 9 ema is above 18 ema and a bear bias when the 9 ema is below the 18 ema.

Plots the 9 and 18 ema, and fills the background green when the institutional bias is bullish and red when it is bearish.
Versionsinformation:
Institutional Bias is usually based on the daily time frame.
By default the script will use the daily to determine the bias but you can turn it off to simply see the ema cross of the chart's time frame instead.
For example, a 4h chart will by default still use the daily time frame to determine institutional bias.

Please let me know of any improvements that could be made to this indicator. Happy trading!
Versionsinformation:
Previous preview/example chart was clogged with other indicators.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?