septeriady

5EMA(8,13,21,55,125) w/ EMA8-13 + EMA8-125 GC/DC Signal-by Terry

This Script are Combined 5 EMAs Indicator with Golden / Death Cross EMA 8 -13 and EMA 8 - 125 within Green or Red Column Line as Default Signal. This Indicator also combined with Ballinger Band and Super Trend Channel.

If you have like this Indicator, please add to your favorite Indicator, and If You Don't, Don't be like a man without woman :) ... God Bless You All
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?