AleSaira

TrendLine Cross

AleSaira Uppdaterad   
This indicator "TrendLine Cross", is designed to plot trend lines so you can spot potential trend reversal points on the charts. The main function is to draw several lines on the chart and identify the crossings between these lines, which can be significant indicators for trading. The lines are based on different periods which can be changed in the settings tabs.
Let's see the characteristics of the trend lines:

_Low Line Color(Green Line): This line connects the lowest point of low prices in the "low_time" period with the lowest point of low prices in the "high_time" period. Indicates a possible short-term support level on the chart.

_Liquidity Up Line Color (Golden Line): This line connects the lowest point of low prices in the "low_time" period with the highest point of low prices in the same period. It represents a liquidity zone and an important resistance in the chart.

_Lower Line Color (Blue Line): This horizontal line connects the lowest point of low prices in the "LowerLine_period" with the lowest point of low prices in the "high_time" period. Indicates a possible long-term support level.

_Upper Line Colorr: This line represents a connection between the highest points of the "high_time" period and the lowest point of the "LowerLine_period". Indicates a possible long-term resistance level.

_Up Line Color (Red Line): This line connects the highest point of high prices in the "high_time" period with the highest point of high prices in the "LowerLine_period". It represents a possible long-term resistance level.

_Liquidity Down Line Color(Golden Line): This line connects the highest point of high prices in the "high_time" period with the highest point of low prices in the "low_time" period. It represents a liquidity point and an important support zone.

The indicator becomes particularly interesting when the lines make crossings. These crossovers could suggest a potential trend change in the market. For example:

Change from Bearish to Bullish: If the "long-term" line (black) crosses the "short- or long-term" line (green or blue) from top to bottom, it could indicate a shift from a bearish to a bullish market , suggesting the opportunity for long positions.

_Changing from Bullish to Bearish: If the "long-term" line (blue) crosses the "short-term" line (red or black) from bottom to top, it could indicate a shift from a bullish to a bearish market, suggesting the opportunity for short positions.

Generally speaking, crossings between these lines can be key points of interest for traders, as they can signal significant changes in price direction.


Versionsinformation:
Fixed a bug due to the bar history

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?