lastguru

Adaptive MA Difference constructor [lastguru]

lastguru Uppdaterad   
A complimentary indicator to my Adaptive MA constructor. It calculates the difference between the two MA lines (inspired by the Moving Average Difference (MAD) indicator by John F. Ehlers). You can then further smooth the resulting curve. The parameters and options are explained here:
The difference is normalized by dividing the difference by twice its Root mean square (RMS) over Slow MA length. Inverse Fisher Transform is then used to force the -1..1 range.

Same Postfilter options are provided as in my Adaptive Oscillator constructor:
  • Stochastic - Stochastic
  • Super Smooth Stochastic - Super Smooth Stochastic (part of MESA Stochastic ) by John F. Ehlers
  • Inverse Fisher Transform - Inverse Fisher Transform
  • Noise Elimination Technology - a simplified Kendall correlation algorithm "Noise Elimination Technology" by John F. Ehlers
  • Momentum - momentum (derivative)

Except for Inverse Fisher Transform, all Postfilter algorithms can have Length parameter. If it is not specified (set to 0), then the calculated Slow MA Length is used.
Versionsinformation:
If MA Difference Filter/MA Length is less than 2 or Postfilter Length is less than 1, they are calculated as a multiplier of Slow MA length
Versionsinformation:
  • Library update: fixed vidyaRS calculation
  • In case Length Adaptation is enabled, but Slow or Fast Cycle is 0, use static Length for that Moving Average instead
  • Two Postfilters can now be used
Versionsinformation:
New MA added: Relative Strength Super Smoother based on Vitali Apirine's RS EMA, but with Super Smoother. Looks like an excellent dynamic MA, deserving its own place in the collection!

Tips in TradingView Coins are appreciated
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?