FractalTrade_

Mervaleta Breadth

FractalTrade_ Uppdaterad   
Fellow Merval investors/traders , I'm sharing this script with you that allows you to calculate a breadth indicator using the components of the Merval Index (IMV) from Argentina.

This breadth indicator shows the percentage of stocks that are above a moving average. In this case, you can choose between an EMA or SMA, and you can select the period of the moving average.

The components that make up the index and were used for this script are as follows:

AGRO
ALUA
BBAR
BMA
BYMA
CEPU
COME
CRES
CVH
EDN
GGAL
HARG
LOMA
MIRG
PAMP
SUPV
TECO2
TGNO4
TGSU2
TRAN
TXAR
VALO
YPFD

For all of them, their dollar value in CCL was used, calculated with GGAL.

Enjoy :)
Versionsinformation:
Cleaned and made the code more efficient

@FractalTrade_
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?