Lij_MC

MACD Divergence +

This study plots MACD Divergences and has the option of plotting a Top Dog Trading - MOM and DAD Version of the MACD

MACD Histogram and outline change color when increasing or decreasing above or below the zero-line,

Background also changes color according to MACD Line cross of Signal Line and 0 line or The Direction of DAD

Plenty of Alerts so that you dont have to stare at the screen all day
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?