LazyBear

No Volume SVAPO [LazyBear]

This is a no-volume version of Vervoort's SVAPO. The original version is @ Since it doesn't include volume in its calculations, you can use this on FX.

More info on SVAPO:
More info:
stocata.org/ta_en/proprietary.html
stocata.org/youtube/video_003.html

BTW, this is my 150th script. Plenty more to come, my to-publish queue is still full of new stuff :)

For a complete list of my other indicators, do check out the links below:
- GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...
- Chart:

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("No Volume SVAPO [LazyBear]", shorttitle="SVAPO_NOVOL_LB")
length=input(8, title="SVAPO Period", minval=2, maxval=20)
cutoff=input(1, title="Minimum %o price change", maxval=10, minval=0)
devH=input(1.5, title="Stdev High", maxval=5, minval=0.1)
devL=input(1.3, title="Stdev Low", maxval=5, minval=0.1)
stdevper=input(100, title="Stdev Period", maxval=200, minval=1)

calc_tema(s, length) =>
  ema1 = ema(s, length)
  ema2 = ema(ema1, length)
  ema3 = ema(ema2, length)
  3 * (ema1 - ema2) + ema3

calc_linregslope(C, tp) =>
  ((tp*(sum(cum(1)*C,tp)))-(sum(cum(1),tp)*(sum(C,tp))))/((tp*sum(pow(cum(1),2),tp))-pow(sum(cum(1),tp),2))

calc_OR2(x) => 
  y=x // To force expr evaluation
  (y == true) or (y[1] == true)

src=close
haOpen=(ohlc4[1] + nz(haOpen[1]))/2
haCl=(ohlc4+haOpen+max(high, haOpen)+min(low, haOpen))/4
haC=calc_tema(haCl, round(length/1.6))
vma=sma(src, length*5)
vave=vma[1]
vmax=2*vave
vc=iff(src<vmax, src, vmax)
vtr=calc_tema(calc_linregslope(src, length), length)
svapo=calc_tema(sum(iff(haC>(nz(haC[1])*(1+cutoff/1000)) and calc_OR2((vtr>=nz(vtr[1]))), vc, iff(haC<(nz(haC[1])*(1-cutoff/1000)) and calc_OR2((vtr>nz(vtr[1]))),-vc,0)), length)/(vave+1),length)
plot(devH*stdev(svapo,stdevper), color=red, style=3)
plot(-devL*stdev(svapo,stdevper), color=green, style=3)
plot(0, color=gray, style=3)
plot(svapo, color=maroon, linewidth=2)