SoftKill21

Profit MAX MTF HeatMap

This is a powerfull strategy which is made from combining 3 multi timeframes into one for profit max indicator

In this case we have daily, weekly and montly.

Our long conditions are the next ones :
if we have an uptrend on all 3 at the same time, we go long.
If we have a downtrend on all 3 of them at the same time we go short.

For exit, for long, as soon as one of the 3 converts into downtrend we exit the trade.
For exit, for short, as soon as one of the 3 converts into uptrend we exit the trade.


This tool can be used on all types of markets, and can also be changed the time frames.


My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?