lonestar108

SMI Bars

Uses SMI ( Stochastic Momentum Index ) to set bar colors:

When SMI above overbought, bar color is red.
When SMI is between 0 and overbought, bar color is maroon
When SMI is between oversold and 0, bar color is green
When SMI is below oversold, bar color is lime.
When SMI crosses above or below 0, bar color is orange.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Stochastic Momentum Index
//SMI Code by UCSgears, adapted to bars by lonestar108
study("SMI Bars", shorttitle = "SMI_Bars", overlay=true)
a = input(5, "Percent K Length")
b = input(3, "Percent D Length")
ob = input(40, "Overbought")
os = input(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)


barcolor(cross(SMI,0) and SMI > 0 ? orange : na)
barcolor(cross(SMI,0) and SMI < 0 ? orange : na)
barcolor(SMI > ob ? red : na)
barcolor((SMI > 0 and SMI <=ob) ? maroon : na)
barcolor((SMI <= 0 and SMI >=os) ? green : na)
barcolor(SMI < os ? lime : na)


//END