munkeefonix

TRIX MA

Updated vesion of the script including the crossover in the background can be found here:
Trix with a EMA or SMA .

Length: Length of the Trix
Use Ema: True will use an ema , false will use an SMA .
Moving Average: Moving Average used on the TRIX Value.
Histogram Multiplier: Exaggerate the difference between the TRIX and Moving Average.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("TRIX Moving Average", shorttitle="TRIX MA")
//  Trix with a EMA or SMA. 
//
//  @author munkeefonix
//  https://www.tradingview.com/u/munkeefonix/
//
//  inputs:
//  Length: Length of the Trix
//  Use Ema: Use an ema or sma.
//  Moving Average: Moving Average used on the TRIX Value.
//  Histogram Multiplier: Exaggerate  the difference between the TRIX and Moving Average.

_length=input(15, title="TRIX Length", minval=1)
_useEma=input(true, type=bool, title="Use Ema")
_ma=input(9, title="Moving Average", minval=1)
_mult=input(2.0, type=float, minval=1, title="Histogram Multiplier")

tema(a, b)=>ema(ema(ema(a, b), b), b)
trix(a)=>((a-a[1]) / a[1]) * 10000

_trix=trix(tema(close, _length))
_trixs=_useEma ? ema(_trix, _ma) : sma(_trix, _ma)
_trixh=(_trix-_trixs)

hline(0, color=#000000, title="Zero Line")

plot(_trixh * _mult, color=#000000, style=area, transp=80, title="Histogram")
plot(_trix, color=#FFCC00, title="TRIX")
plot(_trixs, color=#CC0000, title="TRIX Moving Average")
plot(cross(_trix, _trixs) ? _trix : na, color=white, style=cross, linewidth=2, title="TRIX Moving Average")