adishaz

EMA ON MA SET

SOORY FOR MY EINGLISH
ITS NOT MY NATIVE AND IM NOT GOING TO GOOGLE TRANSLATE THIS

this is a beuaitful indicator that plot EMA that gat is calc from another ma and length for your choise so you will get an = 'ema on ma '
it can plot you more beautiful results and more smoothing results
i added golden/death cross for all ma

enjoy !

היי חברים זה בעצם אינדיקטור של ממוצע נע על ממוצע נע לנוחיכותכם
הפלט הראשי הוא EMA
הוא לוקח את החישוב שלו ממוצע אחר והאורך שתגדירו

נותן תוצאה יותר חלקה של ממוצעים נעים
הוספתי חתיוכים בין ההמוצעים

תהנו.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?