alex.crown.jr

Alts/USDT.D ratio

alex.crown.jr Uppdaterad   
This indicator shows the ratio between USDT.D and OTHERS.D. The growth of USDT.D may be a sign of the beginning of the bear season.

Red cloud - bear season, green cloud - altseason

credit for @kduhyun for his ratio script and @boitoki for his package of various MAs
Versionsinformation:
fixed security calls.
Security symbol now consists of two input symbols divided by each other: sym_a/sym_b. "USDT.D/OTHERS.D"
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?