lejmer

Rate Converter

This is a simple rate converter that can convert almost anything into almost anything else. It supports cryptocurrencies, currencies and most commodities.
On the chart we see the following:

  • USD (US Dollar) into EUR (Euro) as a candle stick chart
  • WTICO (West Texas Intermediate Crude Oil) into ISK (Icelandic Krona) as a bar chart
  • ADA (Cardano) into JMD (Jamaican Dollar) as a line chart
  • XPT (Platinum) into XAG (Silver) as a scatter plot

It supports plotting the rates as japanese candlesticks, bars, lines, or as a scatter plot.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?