CosmonautCalls

BTC longs n' shorts

A indicator that neatly shows you BitFinex margin longs and shorts that can be put on any chart!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Look at the following code. It shows Longs/Shorts not only for BTC but for any "ticker" on bitfinex (if it exists)

It's BFXLS by lvturner


//@version=3
study("BFXLS", overlay=false)

shortSym = ticker + "SHORTS"
longSym = ticker + "LONGS"

shorts = security(shortSym, period, open)
longs = security(longSym, period, open)

hist = longs - shorts

p1 = plot(longs, color=#36a8453F, style=area, linewidth=4)
p2 = plot(-shorts, color=#d11d173F, style=area, linewidth=4)

plot(hist, title='LvS', style=area, color=#ffffff3F)
Svara