PineCodersTASC

TASC 2023.05 Cong Adaptive Moving Average

█ OVERVIEW

TASC's May 2023 edition of Traders' Tips features an article titled "An Adaptive Moving Average For Swing Trading" by Scott Cong. The article presents a new adaptive moving average (​AMA) that adjusts its parameters automatically based on market volatility. The ​AMA tracks price closely during trending movements and remains flat during congestion areas.

█ CONCEPTS

Conventional moving averages (MAs) use a fixed lookback period, which may lead to limited performance in constantly changing market conditions. Perry ​Kaufman's adaptive moving average, first described in his 1995 book Smarter Trading, is a great example of how an ​AMA can self-adjust to adapt to changing environments. Scott Cong draws inspiration from ​Kaufman's approach and proposes a new way to calculate the ​AMA smoothing factor.

█ CALCULATIONS

Following Perry Kaufman's approach, Scott Cong's ​AMA is calculated progressively as:
AMA = α * Close + (1 − α) * AMA(1),
where:
  • Close = Close of the current bar
  • AMA(1) = ​AMA value of the previous bar
  • α = Smoothing factor between 0 and 1, defined by the lookback period
The smoothing factor determines the performance of ​AMA. In Cong's approach, it is calculated as:
α = Result / Effort,
where:
  • Result = Highest price of the n period − Lowest price of the n period
  • Effort = Sum(​TR, n), where ​TR stands for Wilder’s true range values of individual bars of the n period
  • n = Lookback period
As the price range is always no greater than the total journey, α is ensured to be between 0 and 1.

Tools and ideas for all Pine coders: www.tradingview.com/u/PineCoders/
Pine news broadcasts: t.me/PineCodersSquawkBox or twitter.com/PineCoders
TASC: traders.com/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?