Pinnacle_Investor

Binance Basis Oscillator

Binance Basis Oscillator illustrates the premium or discount between Binance spot vs perps.

This indicates whether speculators (i.e. traders on perps) are paying premium vs spot. If true then speculation is leading, indicating euphoria (at certain levels).

Conversely, spot leading perps (i.e. perps at a discount ) shows extreme bearish conditions, where speculation is on the short side. Indicating times of despair.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?