GrannyCola

Chaikin Volume Accumulation Oscillator (VAO)

The Volume Accumulation Oscillator is a volume momentum indicator developed by Mark Chaikin (177E, 77th Street, New York, NY
10021). Their simplest form is a sliding sum of daily volumes divided by the difference between the daily closing price and the midpoint of the daily price range.

It is a sensitive short term oscillator, the values ​​of which are obtained by subtracting the value of the previous day of its own ESS from the cumulative sum of the cumulative volume
length of 2 days (for the purpose of normalization, the result is then divided by the value 2-day ESS for the previous day)

Analysis of historical data shows that volume accumulation indicator can be an effective tool, especially on Long
positions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?