ucsgears

UCS_S_Stochastic Pop and Drop Strategy

My Contribution to Jake Bernstein Educational Series, Initiated by Chris Moody.

The Stochastic Pop was developed by Jake Bernstein and modified by David Steckler. Bernstein's original Stochastic Pop is a trading strategy that identifies price pops when the Stochastic Oscillator surges above 80. Steckler modified this strategy by adding conditional filters using the Average Directional Index ( ADX ) and the weekly Stochastic Oscillator.

Modifications
1. Weekly Stochastic Oscillator for Trading Bias = 5* Daily Stochastic
2. Optional Volume Confirmation, Custom Average Volume Length


Future Plans
1. Adding Triggers for Entry, Stops and Target. - This will be release when we have ability to code the complete Strategy. Although it can be done with the current pinescript options, it would be far more easier if we have strategy ability.


Link for Educational Purpose
http://stockcharts.com/school/doku.php?i...

-
Good Luck Trading
UCSgears

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Developed by Jake Bernstein
// Modified by David Steckler - Includes ADX Confirmation
// Modified by UCSgears - Optional Volume Confirmation
// Coded by UCSgears - Stochastic Pop and Drop Version 1

study(title="UCS_Stochastic Pop and Drop", shorttitle="UCS_JB SPOD", overlay = true)

// Input - Options
vlen = input(100, title="Volume Average Length")
vconf = input(true, title = "Volume Confirmation", type=bool)
steck = input(true, title = "David Steckler Modification", type=bool)
psl = input(true, title = "Plot Stop Loss", type = bool)

// Trading Bias
tbk = sma(stoch(close, high, low, 70), 3)
tbbull = tbk > 50
tbbear = tbk < 50

//Setup Definition
sdk = sma(stoch(close, high, low, 14), 3)
sdl = sdk > 80 and sdk[1] < 80
sds = sdk < 20 and sdk[1] > 20

// ADX Confirmation
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, 14)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, 14) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, 14) / trur)
sum = plus + minus 
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), 14)
adxc = adx < 20

// Volume Confirmation
volma = sma(volume, vlen)
volconf = volume > volma

// Setup Long 
sl = (steck and vconf) ? volconf == 1 and adxc == 1 and sdl == 1 and tbbull == 1 : (steck ==1 and vconf != 1) ? adxc == 1 and sdl == 1 and tbbull == 1 : (steck !=1 and vconf == 1) ? volconf == 1 and sdl == 1 and tbbull == 1 : sdl == 1 and tbbull == 1
// Setup Short
ss = (steck and vconf) ? volconf == 1 and adxc == 1 and sds == 1 and tbbear == 1 : (steck ==1 and vconf != 1) ? adxc == 1 and sds == 1 and tbbear == 1 : (steck !=1 and vconf == 1) ? volconf == 1 and sds == 1 and tbbear == 1 : sds == 1 and tbbear == 1

plotchar(sl, title="Long Setup", char='⇑', location=location.belowbar, color=green, transp=0, text="SPOD Long")
plotchar(ss, title="Short Setup", char='⇓', location=location.abovebar, color=red, transp=0, text="SPOD Short")

bc = sl == 1 ? green : ss == 1 ? red : na
barcolor(bc)
bgcolor(bc)

// Stop Loss
parsar = psl ? sar(0.02, 0.02, 0.2) : na
sc = psl and parsar < close ? green : red
plot(psl ? parsar : na, color=sc, linewidth = 2, style = circles)