jlc3fx

Sessions Rainbow EST with overlaps

jlc3fx Uppdaterad   
This script displays the trading zones with overlaps based on the color of the rainbow. It is used with a Point&Figure chart to show trends associated with trading periods and overlapping trading periods.
Versionsinformation:
Reordered so that Sydney starts the daily rainbow session with red, ending with New York as violet.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?