xloexs

Pretax EPS 10X

A very rudimentary version of Warren Buffett's 10X Pretax Rule:

How it works:
I took the Financial data provided on the platform; Annual 'Pretax Income' divided by the Annual 'Total Common Shares Outstanding', then multiply by 10.

Reason:
There are many annual reports to suggest that when Warren Buffet buys large quantities of stocks, they are bought at a price under the 10X Pretax EPS and sold when its above.

Risk:
There are obviously many different reasons why Warren Buffett buys a stock, so buying every stock under the 10X Pretax EPS DOES NOT guarantee future gain. This is intended as a helpful insight AMONGST many to identify good entry levels.

Uses:
This works well with long established high quality companies but not so much with new growth momentum companies due to negative earnings .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?