squattter

EMA bullish/bearish dashboard - MTF

This is a good reminder for which way you should be placing orders.
It's best to not ignore these signals!!!


lime = full bull - 100ema above 200ema and price is above 200ema
green = hallf bull - price now below 200ema but 100ema is still above the 200
maroon = full bear - opposite of full bull
red = half bear - opposite of half bull


Also with multi timeframe option - so I guess you could stack several of these on a single framed chart if you wanted.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="EMA bullish/bearish dashboard - MTF")
//ema 1
len1 = input(100, minval=1)
src = input(close, title="Source")
ema1 = ema(src, len1)

len2 = input(200, minval=1)
ema2 = ema(src, len2)

useCurrentRes = input(true, title="Use current timeframe?")

resCustom = input(title="Timeframe", type=resolution, defval="5")
res = useCurrentRes ? period : resCustom
ema11 = security(tickerid, res, ema1)
ema22 = security(tickerid, res, ema2)plot((ema11 > ema22 and close > ema22), title="Buy 2/2", style=columns, color=lime)
plot((ema11 > ema22 and close < ema22), title="Buy 1/2", style=columns, color=green)
plot((ema11 < ema22 and close < ema22), title="Sell 2/2", style=columns, color=maroon)
plot((ema11 < ema22 and close > ema22), title="Sell 1/2", style=columns, color=red)