RicardoSantos

Stock Dividend Periodicity

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
experimental:
a basic method to evaluate stock dividend periodicity.

known issues:
* it does not adapt well to changes in periodicity, if there is a big enough change on the dividend period plan.
Versionsinformation:
typo on quarterly x_x
Versionsinformation:
added a period window stability check.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?