CrazedJEW

RSI Extended

CrazedJEW Uppdaterad   
This script is intended to print signals on the main price chart and send alerts when the RSI is overbought or oversold.
You can customize the source of the signal (open, close, etc), as well as oversold/overbought levels, and RSI length.
Versionsinformation:
Added options to automatically back-test the accuracy of the RSI signals. A work in progress...
Use the wait time and TP % to set-up your trade parameters, then fine tune your RSI settings until you get only the signals you want.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?