QuantNomad

UT Bot Strategy

UT Bot indicator was inially developer by @Yo_adriiiiaan
Idea of original code belongs @HPotter

I just took code of Yo_adriiiiaan, cleaned it, deleted all useless pieces of code, transformet to v4 and created a strategy from it.
Also I added an input that allows you to swich to signals from Heiking Ashi. I saw that author uses HA for the indicator and on HA it look much nices then on real candles.
Do not add this strategy to HA candles, use usual candles and this checkbox.

Original script:


My First Live Course: qntly.com/101
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?