everget

SuperTrend

everget Wizard Uppdaterad   
This is a redesign of the SuperTrend indicator. It removes stupid transitions between SuperTrend states and highlights initial points for both lines.

SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
Versionsinformation:
  • Modified initial algorithm
Versionsinformation:
  • Added Buy/Sell alerts
  • Added Buy/Sell labels
Versionsinformation:
  • Fix erratum
Versionsinformation:
  • Converted to Pine V4
  • Added an option to take candle wicks into account

From now, with checked "Take Wicks into Account" option the SuperTrend will respond more clearly than default one:
Versionsinformation:
  • Added long/short state highlighting
Versionsinformation:
  • Update
Versionsinformation:
  • Fixed bug with 4-price Doji candles

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?