BitcoinBahai

BTC Fibonacci DMA350 Trendlines

Adapted from Tim Graham's Code.
See Original Inspiring Article from Phillip Swift at: @positivecrypto

When looking into BITSTAMP:BTCUSD 1D data in spreadsheet. Historically, BTC Highs Hit (Simple Daily Moving Average 350 Days) DMA350 in reverse Fibonacci Sequence Order
2013 Hit DMA350*8 before All Time High (ATH)
2017 Hit DMA350*5 before ATH
I expect 2021 to hit DMA350*3 ATH. When BTC hits DMA350*3 ATH, I suggest selling!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?