yorgwarez

TMA + OSMA Scalping System

yorgwarez Mod Uppdaterad   
System is based on TMA Bands + OSMA + EMA Zone. Signal is generated when:

- price recently touched lower or upper band
- price is crossing EMA Zone
- OSMA is aligned in direction of trade to be taken

Natural Target would be opposite band set by TMA.
Release Notes: Corrected accuracy of signals - now signal is valid only when OSMA very recently moved from opposite value (in case of Long from negative to positive and in case of Short from positive to negative)
Release Notes: Modified calculations of TMA and Bands
Release Notes:
  • Added 2 modes possible to be enabled of coloring chart based on OSMA values - either colour bars or add backgrounf
  • Added switcher to calculate different MA Types for signals - currently possible are EMA (default) and VWMA
Release Notes: - Fixed signals occurence

https://YORGWAREZ.COM

AI calculated Levels based on Darkpool and Options market data
Automatic Scanner of Supply & Demand on the market - VSA Scanner with a taste of AI ;)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?