everget

[RESEARCH] Momentum

Hello traders and developers!

I compared different techniques to get momentum of the series.

The 4 samples are:
1) Raw difference between price and price some bars ago
2) Built-in "change" function
3) Built-in "mom" function
4) Jedi's momentum - difference between current and previous SMA multiplied by it's period

All results are identical.

So, we have two built-in functions that do the same thing: "change" and "mom". For brevity it is better to use "mom" when you need to get momentum of the series.

Good luck!

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?