EsIstTurnt

Candle Fill % Meter

EsIstTurnt Uppdaterad   
For use with Hollow Candles
Fills Candles based on either the value of the RSI or coppock scaled to fit properly between the open and close. Makes for a compact visual with lot's of information given. Toggle bells and whistles in settings such as arrows to indicate the direction of the value being measured, dividing levels, fill from candle open all the time instead of the bottom up and more.
Versionsinformation:
Added Label for measurement value, Moved Arrows to the High/low values for less cluttered of a look. Added some optionality with the measurement line color. Cleaned up the code a bit.
Versionsinformation:
Added relative volume level as an option in settings, tweaked colors slightly, rounded label values for cleaner visual.
Versionsinformation:
Added option for user selected # of sections shown on candles, (0-5)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?